Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Teleperformance streeft er niet alleen naar om zijn bedrijfsresultaat te verbeteren, maar ook de kwaliteit van het leven van mensen.

We nodigen vrienden en familieleden uit om mensen in nood te helpen door middel van onze liefdadigheidsinitiatieven, om de natuur te beschermen en de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te reduceren. We staan voor mensenrechten, bescherming van medewerkers en het milieu en bestrijding van corruptie. We willen een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen en de wereld tot een betere plek maken. Dat doen we aan de hand van drie programma’s: Citizen of the World, Citizen of the Planet en The Global Compact.

We omarmen de tien principes van UN Global Compact. Om aan de eisen hiervan te voldoen hebben we ons Global Corporate Social Responsibility Committee (“Global CSR Committee” of “Committee”) in het leven geroepen. Deze groep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van de wereldwijde strategische initiatieven van de Teleperformance Group op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, inclusief het opstellen en toepassen van de daarvoor benodigde beleidsregels.

Voor vragen, suggesties en feedback kunt u contact met ons opnemen via csr@teleperformance.com.

We omarmen de principes van UN Global Compact.

Lees meer

We omarmen de principes van UN Global Compact.

Lees meer
Text and Image

Citizen of the World

Citizen of the World (COTW) is een liefdadigheidsinitiatief van Teleperformance dat in 2006 het licht zag. Het doel hiervan is om de meest kwetsbare kinderen in alle delen van de wereld te helpen met hun basale levensbehoeften en uiteindelijk hun persoonlijke potentieel te vervullen. Hiertoe verlenen we financiële steun voor het opnieuw opstarten van verlaten kinderopvangcentra in ontwikkelingslanden, ontworming, medische hulpmiddelen, voeding, slachtoffertransport, het verstrekken van computers aan arme scholen en de verstrekking van kleding en speelgoed.

Het is ons doel om onze liefdadigheidsprogramma’s systematisch en gestructureerd uit te voeren, waarbij alle bedrijfsonderdelen en medewerkers van Teleperformance deelnemen en waarbij waardevolle doelen goed aansluiten op de lokale behoeften. We streven ernaar om zoveel mogelijk donaties te realiseren en onze collega’s, klanten en andere partijen aan te moedigen deel te nemen aan onze humanitaire initiatieven; en onze trots, loyaliteit en tevredenheid van onze medewerkers te bevorderen.

COTW in cijfers

ColumnsSecutiry

Totale donaties van 1 nov. 2006 t/m 21 dec. 2018 *Totale donaties in de vorm van geld, natura en diensten

Text and Image (1)

Citizen of the Planet

We streven ernaar om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te minimaliseren door duurzaam te werken, zodat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen worden voorzien. Citizen of the Planet (COTP) is een wereldwijd bedrijfsinitiatief dat in 2008 van start ging. Het doel is om ervoor te zorgen dat Teleperformance op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze handelt.

Met dit gezamenlijke initiatief willen we onze planeet beschermen door ‘duurzame vestigingen’ te creëren (door middel van reductie van waterverbruik, papierverbruik en afval) en te streven naar papierloze omgevingen, recycling, verbeterd energieverbruik en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Teleperformance moedigt zijn vestigingen aan om de impact op het lokale milieu steeds verder te reduceren.

Teleperformance investeert tevens in verbeteringen van de interne luchtkwaliteit, alternatief vervoer en training. We stimuleren medewerkers daarnaast om deze initiatieven uit te breiden van werkplek naar het eigen huishouden en de eigen woonomgeving.

Curve

Teleperformance investeert daarnaast in verbeteringen van de interne luchtkwaliteit, alternatief transport en training.

Het stimuleert medewerkers daarnaast om de reikwijdte van deze initiatieven uit te breiden van de werkplek naar hun huishouden en woonomgeving.

Een belangrijke focus hierbij is het wereldwijd in kaart brengen en minimaliseren van onze CO2-voetafdruk per medewerker. We doen dit door het terugdringen van het energie- en papierverbruik, afval, het aantal vliegreizen en het watergebruik.

In 2018 de totaal gemeten Co2 uitstoot was 160.319 ton, met een Co2 voetafdruk per werknemer van 0.712 ton.

CO2-voetafdruk

ton per medewerker

Elektriciteit

vermindering in Electriciteitsverbruik

Papier

vermindering van het papierverbruik

Water

vermindering in waterverbruik

Een belangrijke focus hierbij is het wereldwijd in kaart brengen en minimaliseren van onze CO2-voetafdruk per medewerker. We doen dit door het terugdringen van het energie- en papierverbruik, afval, het aantal vliegreizen en het watergebruik.

In 2018 de totaal gemeten Co2 uitstoot was 160.319 ton, met een Co2 voetafdruk per werknemer van 0.712 ton.

CO2-voetafdruk

ton per medewerker

Elektriciteit

vermindering in Electriciteitsverbruik

Papier

vermindering van het papierverbruik

Water

vermindering in waterverbruik

United Nations

Global Compact

Global Compact is een strategisch beleidsinitiatief van de Verenigde Naties dat ten doel heeft om bedrijven te helpen om mensenrechten te respecteren, medewerkers en het milieu te beschermen en corruptie tegen te gaan. Het commitment van bedrijven aan deze principes helpt economieën en samenlevingen in alle delen van de wereld vooruit.

Klik hier voor informatie over de registratie van Teleperformance bij UN Global Compact en de steunverklaring.

We omarmen de universele principes van UN Global Compact. Om aan de eisen hiervan te voldoen hebben we ons Global Corporate Social Responsibility Committee (“Global CSR Committee” of “Committee”) in het leven geroepen. Dit comité is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van de wereldwijde strategische initiatieven van de Teleperformance Group en het opstellen en toepassen van de daarvoor benodigde beleidsregels.

Interacties kunnen de wereld veranderen. Elke interactie kan nieuwe kansen bieden om het verrtrouwen te versterken, te herstellen en te vernieuwen.

Interacties kunnen de wereld veranderen. Elke interactie kan nieuwe kansen bieden om het verrtrouwen te versterken, te herstellen en te vernieuwen.