Ethiekbeleid

 

  1. Code of Ethics Objectives
    Het doel van deze code is om regels, beheer, acties, gedrag en relaties te beschrijven dat wij zullen overbrengen (i) op onze medewerkers, ambtenaren, dienstverleners, de omgeving (de plaatsen waar wij wonen, werken en bedienen en de wereld als geheel), de media, publieke bureaus, non-profit organisaties en aandeelhouders en dat (ii) onze medewerkers, ambtenaren, publieke bureaus, verkopers, opdrachtgevers, klanten, de omgeving, de media, publieke bureaus, non-profit organisaties en aandeelhouders moeten overnemen om ervoor te zorgen dat Teleperformance een positieve bijdrage levert aan zijn omgeving, en zijn relatie met zijn medewerkers, ambtenaren, dienstverleners, opdrachtgevers, klanten, collectieve gemeenschap, de media, publieke bureaus en non-profit organisaties.


Voor vragen over de toepassing van dit beleid is uw manager de eerste contactpersoon die u kan helpen met ethische vragen. Als uw manager niet beschikbaar is, kunt u uw vragen stellen bij een ander lokaal contactpunt (als die beschikbaar is). U kunt ook altijd uw vragen en opmerkingen kwijt aan de Corporate Social Responsibility Committee (de CSR commisie) via csr@teleperformance.com.

2. Onze cultuur


2.1. Onze waardes zijn onze genetische code
Onze waardes zijn de kern van onze zakelijke cultuur. Daarom vereist Teleperformance dat iedereen binnen de organisatie ze op elk moment met liefde opvolgt. Onze waardes zijn:

Eerlijk en jezelf zijn en de waardes navolgen, aangezien ze de bouwstenen zijn waarmee al onze relaties zijn opgebouwd. 


Wij maken gebruik van wat een ieder te bieden heeft. Met respect bieden wij respect.

Met onze kwaliteiten en vaardigheden, zetten wij interacties om in gouden ervaringen.

Verandering is de constante wind die langs onze zeilen waait; wij omarmen het en bieden het aan. 

Inzet ontsteekt onze acties en bestuurt onze prestatie. Het geeft brandstof aan onze passie om ons werk goed te doen.

2.2. Diversiteit
Het begrijpen, respecteren en aanmoedigen van diversiteit onder onze medewerkers betekent dat we ruimte geven aan een ieder om zichzelf/haarzelf te zijn binnen zijn/haar eigen culturele, religieuze, politieke en andere persoonlijke opvattingen. Respect voor diversiteit is een onderdeel van onze waardes en is komt terug in alle aspecten van ons bedrijf.

3. Ethische relaties
Al onze relaties moeten zijn gebaseerd op respect voor persoonlijke waardigheid, integriteit en privacy (behalve bij zaken voor officiele veiligheidsmaatregelen) voor onze opdrachtgevers, klanten, aandeelhouders, medewerkers, aannemers, verkopers, concurrenten en entiteiten, ongeacht de positie of titel van de medewerker.

Elke vorm van discriminatie, diskwalificatie, intimidatie of beschaming is onacceptabel.

 3.1. Relatie met de opdrachtgever
Teleperformance zijn relatie met zijn opdrachtgevers moet zijn gebaseerd op respect, doorzichtigheid, en een gevoel voor partnerschap. Wij handelen volgens onze waardes, altijd vooruitstrevend naar uitmuntendheid in service kwaliteit en complete tevredenheid in klantenservice. Teleperformance hecht veel waarde aan en beschermt de vertrouwelijkheid van de informatie die door onze klanten worden verstrekt.

Teleperformance heeft zijn succes opgebouwd door de mogelijkheid om services van hoge kwaliteit te bieden die voldoening geeft aan zijn opdrachtgevers en klanten. Wij letten heel goed op de behoeftes en verwachtingen van onze opdrachtgevers en hebben methodes opgezet om volledige tevredenheid van onze opdrachtgevers te meten. Teleperformance behandelt al zijn opdrachtgevers op dezelfde zakelijke manier.

3.2. Relatie met de medewerker
Teleperformance biedt gelijke carrière-mogelijkheden, ongeacht afkomst, sexuele voorkeur, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, status of lidmaatschap bij professionele verenigingen. Het draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving, met vrijheid van meningsuiting en respect naar de integriteit en privacy van individuen, en er is geen tolerantie voor enige vorm van bedreigingen of intimidatie. Het stelt bewaringsinitiatieven voor gezondheid en veiligheid op het werk aan de hand van anti-stress programma’s, gezondheids- en sportactiviteiten en bewustmakingsprogramma's. Teleperformance Premises Standard biedt plannen en gedetailleerde begeleiding in veiligheid en bescherming, verlichting en akoestiek, nabijheid en hands-on management en welzijn van de medewerker in zijn/haar werkomgeving, gemeenschappelijke ruimtes, training en werving en ontspanningsruimtes. Teleperformance motiveert en ontwikkelt leiderschap in de zin van het promoten van de relatie tussen de verschillende hiërarchische niveau’s en het respecteren van de rechten van de medewerkers en zijn relatie met het bedrijf, altijd gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid. Teleperformance zijn medewerkers zijn zich volledig bewust van de verantwoordelijkheid voor zijn activiteiten en functies, en maken daarbij geen misbruik van hun positie of interne informatie om in het voordeel te zijn voor zichzelf of anderen. Ze respecteren en beschermen de veiligheid en vertrouwelijkheid van informatie. Ze behandelen iedereen als gelijk, met een instelling gebaseerd op gedeeld leren, medewerking en doorzichtigheid. Hierdoor maken zij interacties op het werk prettig en respectvol met collega’s, aannemers, dienstverleners en aandeelhouders, ongeacht zijn of haar werkstatus. Teleperformance medewerkers zijn toegewijd aan de doelen van het bedrijf; ze werken mee aan de prestaties van het bedrijf en vervullen het bedrijf zijn interne procedures, beleid en normen. Wij moedigen ook onze medewerkers aan om het voorbeeld te zijn voor fatsoen, eerlijkheid en integriteit en om de regels van deze code te promoten.

Als u een medewerker van Teleperformance bent en het gevoel hebt dat uw relatie met uw manager of medewerkers niet overeenkomt met bovenstaande regels, voel u vrij om contact op te nemen met de CSR-commissie via csr@teleperformance.com.

3.3. Relatie met de investeerders en aandeelhouders
Teleperformance waardeert transparante, precieze en complete communicatie van eerlijke informatie, en staat toe om de activiteiten en prestaties van het bedrijf te monitoren tot op zekere hoogte, in naam van de wet.

Teleperformance voldoet met lokale, staats- en federale wetten  

Teleperformance voldoet aan de lokale, provinciale en federale wetten die van kracht zijn en van toepassing zijn op haar activiteiten.

Het vertrouwen van onze aandeelhouders staat centraal en wij zorgen ervoor dat onze verplichtingen elk jaar worden nagekomen. Ons bedrijfsteam zorgt ervoor dat  alle toepasbare overheidsregels tijdig worden nagekomen. We houden ons aan de nalevingsregels en in het bijzonder de regels met betrekking tot de onafhankelijkheid van de leden van ons raad van bestuur en speciale commissies.

3.4. Relatie met de markt en concurrenten
Teleperformance haar relatie met de markt en zijn concurrenten zijn altijd gebaseerd op eerlijke en ethische competitieve praktijken in overeenstemming met de wetten; marktondermijnend of oneerlijk gedrag is niet toegestaan.

Het verstrekken van informatie die relevant is voor het bedrijf, promotie en doorgeven van producten en services wordt streng gecontroleerd door Teleperformance zijn senior management. Wij willen ons concurrerend onderscheiden van de rest door de kwaliteit van onze services en de uitstekende relatie die we opbouwen met onze klanten en de toekomst. Wij respecteren de regels van eerlijke concurrentie met onze concurrenten.

3.5. Relatie met de leveranciers en partners
De selectie en contractering van dienstverleners en leveranciers is gebaseerd op vrije concurrentie in technische, professionele en ethische normen via vooraf gedefinieerde processen, met daarbij het volgen van de interne procedures van Teleperformance.

De relaties van Teleperformance met haar dienstverleners worden begeleid door ethische principes en respect voor de wet, die gericht zijn op het opbouwen van langetermijnrelaties. We leggen onze leveranciers een vergelijkbaar niveau op van naleving van de regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waar we ons aan houden.

3.6. Relatie met de gemeenschap
De ontwikkeling en versterking van onze gemeenschap, evenals de praktijk van burgerschap, worden aangemoedigd door Teleperformance door middel van sociale en ecologische acties die zijn positie als burger versterken. 

4. CSR Commissie
Het is de verantwoordelijkheid van de CSR commissie om relevant beleid te ontwikkelen en te verspreiden, vragen te beantwoorden, mogelijke inbreuken op deze code te analyseren en te stoppen, en om instructies te geven voor het implementeren van actieve maatregelen om naleving te maximaliseren.

De CSR Commissie kan worden bereikt via het email-adres csr@teleperformance.com