Verklaring mensenrechten

 

Als ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties respecteert en ondersteunt Teleperformance de mensenrechten bij al haar activiteiten en zakelijke activiteiten en verbindt zij zich ertoe medeplichtigheid aan mensenrechtenmisbruik te voorkomen. Onze toewijding komt ook tot uiting in het gedrag dat we promoten in onze ethische code, beleid voor gelijke kansen en leveranciersbeleid en in onze bedrijfswaarden: integriteit, respect, professionaliteit, innovatie en toewijding. Onze bedrijfsvoering wordt gestuurd door processen en procedures gericht op het garanderen van het respecteren van de mensenrechten. Elk jaar communiceren we transparant over onze vooruitgang bij het bevorderen van mensenrechten in onze UN Global Compact en via CSR-rapporten.

Mensenrechten en stakeholders

Teleperformance is een wereldwijd leidend bedrijf in multichannel experience management. Onze missie en waardes vertegenwoordigen hoe we elke dag denken en handelen om ons belangrijkste doel te bereiken: geluk van binnenuit. Dat betekent tevredenheid voor degenen die voor Teleperformance werken, voor onze investeerders en voor al onze zakelijke partners

Werknemers

Medewerkers zijn onze eerste prioriteit. Daarom voldoet Teleperformance aan alle nationale wetten en bevordert het de mensenrechten tijdens zijn activiteiten. Geen enkele vorm van intimidatie, discriminatie of vriendjespolitiek wordt getolereerd en er is een klachtenmechanisme ingesteld om mogelijke misbruik te onderzoeken. Teleperformance streeft naar het creëren van de best mogelijke werkomgeving voor haar werknemers en heeft een gezondheids- en veiligheidsbeleid gericht op het beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico's op het werk.

Gemeenschappen

Teleperformance heeft lang geleden het lot van miljoenen baby's en kinderen erkend met betrekking tot elementaire overleving, gezondheid, voeding en onderdak. Er is ook een begrip dat wanneer een kind eenmaal gered en veilig is, er een kans is om vreugde en onderwijs te bieden, zodat elk kind de kans heeft om zijn individuele potentieel te bereiken en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Met een wereldwijde voetafdruk van meer dan 60 landen, zijn we van mening dat we de plicht hebben om het recht op een fatsoenlijk leven in de gemeenschap te bevorderen. Citizen of the World (COTW) is het wereldwijde liefdadigheidsinitiatief van Teleperformance dat tot doel heeft enkele van 's werelds meest kwetsbare kinderen te helpen bij het vervullen van hun elementaire overlevingsbehoeften en uiteindelijk hun individuele potentieel te bereiken. COTW is veelzijdig en omvat de financiering en sponsoring van verlaten babyschuilplaatsen in ontwikkelingslanden, ontworming en andere financiering van medische voorzieningen, voedselvoorziening, computer donaties aan verarmde scholen, kleding- en speelgoeddonaties, medische benodigdheden en financiering van slachtoffers en participatie van lokale bedrijfsvrijwilligers. Daarnaast biedt een ad hoc wereldwijd crisisfonds voor hulpverlening slachtoffers van rampen over de hele wereld

Leveranciers

Leveranciers van Teleperformance sluiten aan bij onze klantverwachtingen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en weerspiegelen de besturingsfilosofieën en kernwaarden van Teleperformance en zorgen voor een onwrikbare integriteitsintentie bij alle inkoopactiviteiten. Teleperformance-leveranciers moeten de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties omarmen en ondersteunen en uiteenzetten in ons leveranciersbeleid.

Kinderarbeid en gedwongen arbeid

Teleperformance veroordeelt elke vorm van kinder- en dwangarbeid en heeft procedures ingesteld om deze risico's bij het zoeken, rekruteren en selecteren te beperken.

Werkuren en vergoeding

Teleperformance zorgt ervoor dat alle werknemers een eerlijke vergoeding ontvangen op basis van de aard van het werk en altijd in overeenstemming met lokale wetgeving. De standaard werktijden van Teleperformance zijn beperkt tot 48 uur per week (exclusief overwerkuren die van geval tot geval van toepassing zijn en altijd in overeenstemming zijn met lokale wetgeving). Bovendien beschouwt Teleperformance elementen als beloningen en erkenning, incentives, voortdurende ontwikkeling, flexibele planning en verlof, als onderdeel van ons totale compensatiepakket voor onze werknemers.

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

Sociale dialoog vindt plaats op verschillende niveaus binnen de organisatie en kan in verschillende vormen bestaan, afhankelijk van cultuur, praktijken en toepasselijke regelgeving in de verschillende landen. Al onze medewerkers tijdens onze operaties en waar van toepassing, hebben recht op collectieve onderhandelingen. Alle werknemers kunnen zich vrij aansluiten bij of associëren met organisaties zonder tussenkomst, vergelding of discriminatie. Wanneer werknemers worden vertegenwoordigd door een wettelijk erkende vakbond, zijn wij vastbesloten om een constructieve dialoog op te zetten met hun vrij gekozen vertegenwoordigers.