Policies and Global Compact

Policies and Global Compact

Teleperformance is toegewijd aan het stellen van de beste normen en het naleven van ethische handelsgebruiken om een positieve impact te hebben op onze mensen en op de wereld.

De Global Compact van de United Nations ofwel Verenigde Naties (UNGC) bestaat uit tien principes die bedrijven en ondernemingen begeleiden naar best practices op de werkvloer. Elk principe is gericht op vier gebieden en is ontworpen om bedrijven de mogelijkheid te geven om ethische strategieën en oplossingen te hanteren. Daarnaast moedigen deze principes ook gelijkheid op het werk, milieuverantwoordelijkheid, sociale verantwoordelijkheid en een eerlijke manier van bedrijfsvoeren.

Teleperformance heeft de UNGC in 2011 ondertekend. En daarom blijft het bedrijf zich inzetten voor het behoud van een cultuur van saamhorigheid, betrouwbaarheid, diversiteit, inclusiviteit en integriteit. Dit wordt gedaan door het naleven van beleid dat waarde hecht aan de mensenrechten, ethiek, arbeidswetten, duurzaamheid en corruptiebestrijding.

United Nations

Global Compact: een strategisch beleidsinitiatief van de Verenigde Naties

Het Global Compact is een beleidsinitiatief van de Verenigde Naties om het bedrijfsleven af te stemmen op vier principes: mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Het is een verbintenis die zorgt dat markten, handel, technologie en financiën erop vooruit gaan zodat economieën en samenlevingen wereldwijd hiervan kunnen profiteren. 

Wij zijn een ondertekenaar van de UNGC sinds 2011.

Klik hier voor de registratie van Teleperformance in de UNGC en de schriftelijke verbintenis.

Om ons te helpen de universele principes van het Global Compact van de VN te omarmen en na te leven, hebben we onze Global Corporate Social Responsibility Committee (‘Globale CSR Comité’ of  ‘Commissie’) gelanceerd. Deze Commissie is verantwoordelijk voor het creëren en begeleiden van de wereldwijde CSR-strategie-inspanningen, waaronder het ontwikkelen van het benodige beleid en het waarborgen van de naleving hiervan.

Raadpleeg ons reglement en ons beleid:

Wij omarmen de volgende principes

Human Rights

Mensenrechten

Principe 1: bedrijven moeten de bescherming van internationaal uitgeroepen mensenrechten ondersteunen en respecteren

Principe 2: ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten

Labor

Arbeid

Principe 3: het bedrijfsleven moet de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van de juiste collectieve onderhandelingen eerbiedigen

Principe 4: de eliminatie van alle vormen van dwangarbeid

Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid

Principe 6: het uitbannen van discriminatie in werk en beroep

Environment

Milieu

Principe 7: bedrijven moeten voorzorgsmaatregelen nemen om millieuproblemen te voorkomen

Enviroment 2

Principe 8: initiatieven starten om een grotere milieuverantwoordelijkheid te bevorderen

Principe 9: stimulering van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën

Anti-Corruption

Corruptiebestrijding

Principe 10: het bedrijfsleven moet vechten tegen corruptie in al haar vormen, ook afpersing en omkoping

Code of Conduct
Gedragscode
Bevat de fundamentele principes van het bijstaan en begeleiden van TP medewerkers bij het naleven van de wet-en regelgeving.
Code of Ethics
Ethische code
De doelstellingen van dit reglement zijn het definiëren van de regels, gedragingen, acties, relatie en gedragcode die Teleperformance hanteert.
Environmental Policy
Milieubeleid
Teleperformance biedt een geïntegreerd scala aan bedrijfsfuncties, klantkanalen en contact-media.
Privacy policy
Privacybeleid
Dit beleid toont de sterke toewijding van Teleperformance om uw privacy en persoonlijke gegevens te respecteren en te beschermen.
Health and Safety Policy
Gezondheids- en veiligheidsbeleid
Het doel van dit beleid is om het risico te verkleinen dat onze werknemers schade oplopen door werk, en om arbeidsgerelateerde ziekte te verminderen.
Human Rights Statement
Mensenrechtenverklaring
Teleperformance respecteert en ondersteunt de mensenrechten tijdens het uitvoeren van haar diensten en tijdens andere bedrijfsactiviteiten.